do kasy suma: 0,00 zł
Klub Brodacza - regulamin szczegółowy

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM KLUB BRODACZA

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego
 3. Brollary w Programie Lojalnościowym
 4. Dane osobowe

I

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

 1. Organizator: Organizatorem programu jest AVO CORP. TOMASZ KWIATKOWSKI z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Krakowska 39 lok. 173, 50-424 Wrocław i adres do doręczeń: Tomasz Kwiatkowski dlaBrodacza.pl, ul. Krakowska 39 lok. 173, 50-424 Wrocław); NIP: 8992680797; REGON: 021082177, adres poczty elektronicznej: kontakt@dlabrodacza.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 71 307 87 77.
 2. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.dlabrodacza.pl na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 3. Brollary: odpowiednik punktów dla Programu Lojalnościowego Klub Brodacza.
 4. Konto Klienta: zarejestrowane za pośrednictwem sklepu internetowego www.dlabrodacza.pl konto Klienta umożliwiające zbieranie i wykorzystywanie punktów.
 5. Stały Rabat: Rabat udzielany na każde zamówienie po osiągnięciu określonego progu punktów na Koncie Klienta.

Postanowienia ogólne

 1. Program rozpoczyna się w dniu 09.06.2022 na czas nieokreślony i obejmuje wszystkich Klientów, którzy w czasie trwania programu posiadają zarejestrowane Konto Klienta.
 2. Celem programu jest nagradzanie Klientów poprzez przyznawanie punktów za dokonane zakupy i umożliwienie wymiany punktów na rabaty do kolejnych zakupów.

II

Uczestnicy Programu Lojalnościowego

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może zostać każda osoba, która:

 • zarejestruje swoje Konto Klienta,
 • zaakceptuje Regulamin Sklepu, wybierając stosowną opcję w formularzu rejestracji Konta Klienta.

III

Brollary w Programie Lojalnościowym

Uczestnik Programu Lojalnościowego Klub Brodacza otrzymuje Brollary za zamówienia złożone w Sklepie. Brollary naliczane są przez Organizatora na podstawie poniższych zasad:

 1. Brollary naliczane są za każde zamówienie złożone w Sklepie z zarejestrowanego Konta Klienta od momentu rozpoczęcia Programu Lojalnościowego Klub Brodacza.
 2. Za każdą wydaną w sklepie złotówkę Organizator nalicza 1 Brollar na Konto Klienta. Zasada ta ma zastosowanie dla wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 3. W przypadku niepełnych kwot z wartościami po przecinku ilość naliczanych Brollarów jest naliczana za pełne wydane złotówki.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu naliczone za zwracane towary Brollary są usuwane z Konta Klienta.
 5.  Za dołączenie do newslettera Klient może jednorazowo otrzymać 100 Brollarów.

Wykorzystywanie Brollarów w Programie Lojalnościowym:

 1. Brollary otrzymane w ramach Programu Lojalnościowego Klub Brodacza można wykorzystywać, robiąc zakupy za pośrednictwem Konta Klienta zarejestrowanego w Sklepie.
 2. Za zebrane Brollary przyznawane są progi rabatowe, które obowiązują do wszystkich zamówień złożonych po ich osiągnięciu.
 3. Poszczególne progi rabatowe można zdobyć, osiągając konkretną ilość Brollarów:
  • 300 - 3% Stałego Rabatu 
  • 700 - 5% Stałego Rabatu 
  • 1100 - 7% Stałego Rabatu 
  • 1500 - 10% Stałego Rabatu 
  • 3000 - 12% Stałego Rabatu
  • 5000 - 13% Stałego Rabatu
  • 7500 - 14% Stałego Rabatu
  • 10000 - 15% Stałego Rabatu
 4. Rabat naliczany za osiągnięcie progu dotyczy wyłącznie produktów i nie obejmuje kosztów wysyłki.
 5. Sumę dostępnych Brollarów oraz informację o ilości Brollarów potrzebnych do osiągnięcia kolejnego progu można sprawdzić, logując się na swoje Konto Klienta.

IV 

Dane osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.
 3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:
  • przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dalsze informacje, związane z przetwarzaniem danych Uczestników, zawarte są w polityce prywatności Organizatora (https://dlabrodacza.pl/strona/polityka-prywatnosci).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl